Rogacki & Krell

dina advokater i Kiel

Vårt advokatskansli vänder sig såväl till små och större företag som till den som letar efter första rådplägning.

Laglig kompetens och företagssamhet bildar grundvalen till succèet. Vår princip är att undvika rättegångar och onödig kostnad.

Tilisammans med våra partner i Norden, Polen och de baltiska stater representerar vi våra uppdragsgivare i alla ärende gällande civil-, arbets- och offentlig rätt.

Som vår klient kan Ni korrespondera med oss på:

tyska, engelska, franska

svenska, danska

Vi erbjudar vära klienter översättningar av alla lagliga dokument.

Stefan

Stefan Rogacki

född i Schleswig (Tyskland ), studerande i Kiel (Tyskland ), utländsk erfarenhet i Sverige och Danmark, ägare av reklambolaget ”Balltick Sportmarketing”, tränare

 

Tyngdpunkter:

 • arbetsrätt
 • invandrings- och asylrätt
 • internationella kontrakt
 • märkesrätt
 • mediation
 • föratagsetablering och sponsoring rätt
 • familjerätt
 • trafikrätt

DSC07797

Alexander Krell

född 1968 i Kiel (Tyskland ), studerande i Kiel och Lausanne (Schweiz ), ütländsk erfarenhet i New York (USA ) och Réunion (Frankrike ), delägare av databolaget ”Melou GmbH für Softwareentwicklung”, tränare.

 

Tyngdpunkter:

 • arbetsrätt
 • ekonomirätt
 • företagsetablering
 • mediation
 • Internet och data rätt